Cilji vrtca Lavra za šolsko leto 2018/19

  • usposabljanje oz. opolnomočenje strokovnih delavk na področju glasbe, plesa, gibanja ter drugih področjih, s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem delu (zdravje otrok, igra …);
  • zbiranje, zapisovanje in uporaba kulturne dediščine: prekmurske ljudske otroške pesmi, plesov in igre;
  • spoznavanje domačega kraja (ustanov in ljudi);
  • formativno spremljanje vsakega otroka (opazovanje otroka ter spremljanje in dokumentiranje otrokovega razvoja in napredka);
  • sodelovanje pri praznovanju 100-letnice Združitve prekmurskih Slovencev k matični domovini;
  • spremljanje družin;
  • gibalni razvoj otrok.