Dodatne dejavnosti

V kolikor bo zanimanje bodo v soglasju z ustanoviteljem in vodstvom zavoda potekale dodatne dejavnosti v Vrtcu Lavra po 15. uri, v igralnici čebelice. Otroci, za katere se bodo starši odločili z izjavo o vključitvi v določeno dejavnost, se po končani dejavnosti ne bodo več vračali v svoj oddelek. O možnosti dodatnih dejavnosti so bili starši seznanjeni na prvem roditeljskem sestanku, 13. 9. 2018. O vseh naknadnih ponudbah pa bodo starši obveščeni preko oglasne deske za starše.

  • Glasbene urice

Program je namenjen zgodnjemu odkrivanju glasbenega talenta in sistematičnega razvoja otrokovih glasbenih sposobnosti na otrokovi starosti primeren način. Ključni poudarki so na gibalno-plesnem, pevskem in izraznem področju. Namenjene so otrokom v starosti treh in štirih let.

Glasbene urice bodo pod vodstvom Glasbene šole Beltinci potekale v prostorih Vrtca Lavra v skupini do največ 10 otrok, od oktobra 2018 do konca maja 2019, enkrat tedensko, ob četrtkih od 15.00 do 15.30 ure.