Drugi projekti

Vzgojiteljice se bodo po lastni presoji glede na potrebe, ustvarjalnost, možnost otrok v oddelku, posameznike ali celo skupino vključevale v posamezne projekte, ki jih za vzgojno-izobraževalne zavode organizirajo in pripravljajo druge ustanove.

V obeh enotah Vrtca Lavra pa se bomo vključili v sledeče projekte:

  •  Dan brez avtomobila

V okviru tedna mobilnosti, se bomo v enoti Murska Sobota, 18. 9. 2018 dopoldne vključili v dogajanje prireditve Dan brez avtomobila v Mestni občini Murska Sobota.

 

  • Tradicionalni slovenski zajtrk

Projekt bo potekal 16. 11. 2018. Izvajajo ga vse vzgojiteljice. Temeljni poudarek projekta je, da se otroci seznanijo z doma pridelanimi živili.  Namen projekta je, da se ob tej priložnosti vzpostavijo tudi kontakti za neposredno sodelovanje med ponudniki lokalno pridelane hrane in vzgojno–izobraževalnimi zavodi, z željo vzpostavitve t.i. kratkih verig.

 

  • Cici Vesela šola

V stalni vzgojno-izobraževalni rubriki revij Cicido in Ciciban najdemo iskriva in zabavna poučna besedila z različnih področij: kulture, športa, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike … V sklopu Cici Vesele šole so tako objavljene skrbno premišljene igrive didaktične naloge za razvijanje številskih in prostorskih predstav, razvrščanja, logičnega mišljenja … Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na Cici veselošolskem dnevu; v tem šolskem letu bo to 15. aprila 2017. Otroci so izrečno povabljeni, da si med seboj pomagajo.

 

  • Program »Zdravje v vrtcu«

Nacionalni inštitut za javno zdravje že več let organizira in vodi  program »Zdravje v vrtcu«. V ta projekt smo se v našem vrtcu prvič vključili v šolskem letu 2016/17. Ker se zavedamo, da je predšolsko obdobje čas, ko si otroci pridobijo temeljne življenjske izkušnje, oblikujejo stališča, vzorce vedenja, način prehranjevanja …, bomo tudi letos z vključitvijo v ta projekt zavestno ustvarjali okolje, ki bo otrokom pomagalo k zdravi celostni rasti.

 

  • Natečaj »Naravne  in druge nesreče – Neurje.« v šolskem letu 2018/2019

Natečaj bo potekal od 1. 9. 2017 dalje. Otroci bodo sodelovali z risbicami na razpisano temo. Natečaj se zaključi 4. 2. 2019.

 

  • Projekt »Beremo skupaj«

Vključili se bomo v nacionalni projekt mesec skupnega branja, ki letos prvič poteka v Sloveniji od 8. 9. do 8. 10. 2018. Dejavnost spodbujenja branja bomo razširili na celo šolsko leto z bralno značko, z dramskimi predstavami vzgojiteljic za otroke, svetopisemske urice in drugimi bralnimi dejavnostmi.

 

  • Otroci za varnost v prometu

Bodoči šolarji se bodo vključili v projekt, ki ga organizira NIJZ Murska Sogota. Oblikovali bodo spodbudne likovne izdelke, ki jih bodo pristojni razdelili med voznike na dan 11. novembra.