Drugi projekti

Vzgojiteljice se bodo po lastni presoji glede na potrebe, ustvarjalnost, možnost otrok v oddelku, posameznike ali celo skupino vključevale v posamezne projekte, ki jih za vzgojno-izobraževalne zavode organizirajo in pripravljajo druge ustanove.

V obeh enotah Vrtca Lavra pa se bomo vključili v sledeče projekte:

Dan brez avtomobila

V okviru Evropskega tedna mobilnosti, 16.–22. 9. 2020, bomo organizirali kolesarjenje in podobne aktivnosti na parkirišču pred vrtcem v obeh enotah.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Projekt z naslovom Dan z medom – super dan bo potekal v petek, 20. 11. 2020. Izvajajo ga vse vzgojiteljice. Temeljni poudarek projekta je, da se otroci seznanijo z doma pridelanimi živili. Namen projekta je, da se ob tej priložnosti vzpostavijo tudi kontakti za neposredno sodelovanje med ponudniki lokalno pridelane hrane in vzgojno-izobraževalnimi zavodi z željo vzpostavitve t. i. kratkih verig.

Cici Vesela šola

V stalni vzgojno-izobraževalni rubriki revij Cicido in Ciciban najdemo iskriva in zabavna poučna besedila z različnih področij: kulture, športa, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike … V sklopu Cici Vesele šole so tako objavljene skrbno premišljene igrive didaktične naloge za razvijanje številskih in prostorskih predstav, razvrščanja, logičnega mišljenja … Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na Cici veselošolskem dnevu. Otroci so izrecno povabljeni, da si med seboj pomagajo.

Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo – posebno diplomo z modrim medvedkom. V enoti Tišina vodi projekt vzgojiteljica Klavdija Gazdag, v enoti Murska Sobota pa vzgojiteljica Tadeja Maučec.

Program “Zdravje v vrtcu”

Nacionalni inštitut za javno zdravje že več let organizira in vodi program “Zdravje v vrtcu”. V ta projekt smo se v našem vrtcu prvič vključili v šolskem letu 2016/17. Ker se zavedamo, da je predšolsko obdobje čas, ko si otroci pridobijo temeljne življenjske izkušnje, oblikujejo stališča, vzorce vedenja, način prehranjevanja …, bomo tudi letos z vključitvijo v ta projekt zavestno ustvarjali okolje, ki bo otrokom pomagalo k zdravi celostni rasti.

Projekt “Beremo skupaj”

Vključili se bomo v projekt Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal od 8. 9. do 11. 10. 2020. Dejavnost spodbujanja branja bomo razširili na vse šolsko leto z bralno značko, dramskimi predstavami vzgojiteljic za otroke, svetopisemskimi uricami in drugimi bralnimi dejavnostmi za otroke in starše.

Otroci za varnost v prometu

Bodoči šolarji se bodo vključili v projekt, ki ga organizira NIJZ Murska Sobota. Oblikovali bodo spodbudne likovne izdelke, ki jih bodo pristojni razdelili med voznike.

Razstava pirhov slovenskih pokrajin in velikonočnih prtov

V Rokodelskem centru DUO Veržej vsako leto okoli praznika velike noči pripravijo razstavo pirhov slovenskih pokrajin in velikonočnih prtov, na kateri sodelujejo tudi otroci iz vrtca Lavra.