Naslov predavanja: Izhodišča za dobro vzgojo – pogrešani napotki? Kaj v določeni starosti otok že zmore? Samostojnost in odgovornost otrok.