Prednostna naloga

V preteklem šolskem letu so otroci ob spoznavanju športnih panog skozi gibanje razvijali svoje telesne sposobnosti ter se učili lepih medsebojnih odnosov. V tem šolskem letu želimo njihova spoznanja nadgraditi s temo, ki bo njihova obzorja odprla za bližnje družbeno okolje in dogajanje v njem. Navdihuje nas usmeritev: Podaj mi roko in zgodovinski dogodek: praznovanje 100-letnice priključitve Prekmurja k matični državi.

Veselje bo rdeča nit ob utrjevanju lepih odnosov med seboj, ob spoznavanju bližnjega okolja in srečevanju z ljudmi v njem, ob odkrivanju lepot in bogastva lastne kulture v ljudskem petju in običajih, ob doživljanju bogastva pri srečevanju z osebami, ki so drugačne od nas.

Sprehodi po bližnji okolici bodo pripomogli k boljši orientaciji v prostoru, k utrjevanju zdravja in krepitvi kondicije in k osveščanju o naravnih lepotah ter kulturnem in arhitekturnem bogastvu domačega kraja.

Pri spoznavanju različnih poklicev v domačem kraju bodo razvijali govorne in komunikacijske sposobnosti in se učili kulturnega vedenja, primernega za posamezno okolje. Srečanja jim bodo v spodbudo za spontano igro in usmerjene dejavnosti, pri katerih se bodo razvijali na vseh področjih.

Ob srečevanju z drugačnimi bodo širili obzorja srca in uma, se učili sprejemati drugačnost z ljubeznivostjo in spoštovanjem ter prevzemati odgovornost za dobro počutje drugih.

Glasbene in pevske sposobnosti bodo razvijali predvsem ob spoznavanju prekmurske glasbe in otroških ljudskih pesmi. Ob tem bodo ohranjali kulturno dediščino in melodijo maternega jezika. Soočali se bodo tudi z javnimi nastopi.

Vsa doživetja bodo ustvarjalno izražali skozi različne likovne dejavnosti. Ob tem bodo spoznavali pestre likovne tehnike in materiale, razvijali grafomotorične sposobnosti ter domišljijo in spretnost pri umetniškem izražanju.

Vsebine, ki jim jih bomo ponudili, bodo spodbujale k spontani igri vlog ter k vključevanju v ljudske otroške rajalne in elementarne igre, kar bo dodatno sprožilo proces razvijanja socialnih veščin, toplih medsebojnih odnosov in veselega družinskega ozračja.

Teme po mesecih:

  • september: PA SAN TÜ. (uvajanje, spoznavanje bližnje okolice rojstnega kraja)
  • oktober in november: KA PA UNI DELAJO? (poklici v našem kraju, jesenski običaji, misijoni)
  • december: PRAZNÜVLEMO, DARÜVLEMO. (dobrodelnost, veseli december)
  • januar in februar: LIPOU NAN JE VKÜPER. (obiski različnih ustanov, srečevanje z drugačnimi in spoznavanje poklicev, ki skrbijo za gojence (OŠ IV, dom starejših, Sonček, Želva, slepi, nekdanji gojenci s posebnimi potrebami)
  • marec in april: PESEN SE ČÜJE. (pustni, postni in velikonočni običaji, ljudska glasba)
  • maj in junij: POD NJENIN KAPUTON. (šmarnice, srečevanje z osebami druge narodnosti (Romi, Madžari, Hrvati)
  • julij in avgust: VSE POSEDI JE LÜŠNO. (turizem pri nas)