Drugi projekti 2019/20

Vzgojiteljice se bodo po lastni presoji glede na potrebe, ustvarjalnost, možnost otrok v oddelku, posameznike ali celo skupino vključevale v posamezne projekte, ki jih za vzgojno-izobraževalne zavode organizirajo in pripravljajo druge ustanove.

V obeh enotah Vrtca Lavra pa se bomo vključili v sledeče projekte:

  •  Dan brez avtomobila

V okviru tedna mobilnosti, od 16. do 20. 9. 2019  se bomo v enoti Murska Sobota vključili v dogajanje prireditve Dan brez avtomobila v Mestni občini Murska Sobota, ki bo potekal 20. 9. 2019.

  • Tradicionalni slovenski zajtrk

Projekt bo potekal 15. 11. 2019. Izvajajo ga vse vzgojiteljice. Temeljni poudarek projekta je, da se otroci seznanijo z doma pridelanimi živili.  Namen projekta je, da se ob tej priložnosti vzpostavijo tudi kontakti za neposredno sodelovanje med ponudniki lokalno pridelane hrane in vzgojno–izobraževalnimi zavodi, z željo vzpostavitve t.i. kratkih verig.

  • Cici Vesela šola

V stalni vzgojno-izobraževalni rubriki revij Cicido in Ciciban najdemo iskriva in zabavna poučna besedila z različnih področij: kulture, športa, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike … V sklopu Cici Vesele šole so tako objavljene skrbno premišljene igrive didaktične naloge za razvijanje številskih in prostorskih predstav, razvrščanja, logičnega mišljenja … Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na Cici veselošolskem dnevu; v tem šolskem letu bo to 10. aprila 2020. Otroci so izrecno povabljeni, da si med seboj pomagajo.

Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo – posebno diplomo z modrim medvedkom. V enoti Tišina vodi projekt vzgojiteljica Klavdija Gazdag, v enoti Murska Sobota pa vzgojiteljica Tadeja Maučec.

  • Program »Zdravje v vrtcu«

Nacionalni inštitut za javno zdravje že več let organizira in vodi  program »Zdravje v vrtcu«. V ta projekt smo se v našem vrtcu prvič vključili v šolskem letu 2016/17. Ker se zavedamo, da je predšolsko obdobje čas, ko si otroci pridobijo temeljne življenjske izkušnje, oblikujejo stališča, vzorce vedenja, način prehranjevanja …, bomo tudi letos z vključitvijo v ta projekt zavestno ustvarjali okolje, ki bo otrokom pomagalo k zdravi celostni rasti.

Koordinatorka programa v vrtcu je Klavdija Gazdag.

  • Natečaj »Naravne  in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen!« v šolskem letu 2019/2020

Natečaj bo potekal od 1. 9. 2019 dalje. Otroci bodo sodelovali z risbicami na razpisano temo. Natečaj se zaključi februarja 2020.

  • Projekt »Beremo skupaj«

Vključili se bomo v nacionalni projekt mesec skupnega branja, ki bo potekal od 8. 9. do 13. 10. 2019. Dejavnost spodbujenja branja bomo razširili na celo šolsko leto z bralno značko, z dramskimi predstavami vzgojiteljic za otroke, svetopisemske urice in drugimi bralnimi dejavnostmi za otroke in starše.

  • Otroci za varnost v prometu

Bodoči šolarji se bodo vključili v projekt, ki ga organizira NIJZ Murska Sobota. Oblikovali bodo spodbudne likovne izdelke, ki jih bodo pristojni razdelili med voznike na dan 11. novembra.

  • Rastava pirhov slovenskih pokrajin in velikonočnih prtov

V Rokodelskem centru DUO Veržej vsako leto okoli praznika velike noči razpišejo razstavo pirhov slovenskih pokrajin in velikonočnih prtov, na kateri sodelujejo tudi otroci iz vrtca Lavra.