Events: 6th januar 2022

      Praznik Gospodovega razglašenja se v zahodni tradiciji imenuje tudi praznik sv. treh kraljev. Trije kralji (trije modri) podajajo bolj nazorno in živo predstavo o častilcih iz poganskih krajev, ki so prišli pozdravit in molit novorojenega Odrešenika. Obisk modrih je opisan v Matejevem evangeliju (gl. Mt 2,1–12). Pisec omenjenega evangelija ne navaja števila […]