Konfesionalne dejavnosti

 

Vrtec Lavra je katoliški vrtec s koncesijo. Zato se zavedamo, da smo dolžni delovati v skladu z 72. členom Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki pravi:

»V javnih vrtcih in šolah ni dovoljena konfesionalna dejavnost. V vrtcih in šolah s koncesijo je konfesionalna dejavnost dovoljena, kadar se izvaja zunaj programa, ki se opravlja kot javna služba. Konfesionalna dejavnost je dovoljena v vrtcih in šolah s koncesijo, če časovno ne prekinja in prostorsko ne ovira programa, ki se izvaja kot javna služba. Izvajanje konfesionalne dejavnosti mora biti organizirano tako, da tistim, ki se ne želijo udeležiti te dejavnosti, omogoča nemoten prihod in odhod.

Konfesionalna dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:

  • verouk ali konfesionalni pouk religije s ciljem vzgajati za to religijo;
  • pouk, pri katerem o vsebinah, učbenikih, izobraževanju učiteljev in primernosti posameznega učitelja za poučevanje odloča verska skupnost;
  • organizirane religiozne obrede.«

 

Pri izvajanju programa javne službe izhajamo iz Kurikuluma za vrtce, ki je temeljni dokument, pri čemer upoštevamo odzivnost otrok, organizacijo življenja v vrtcu, pa tudi vpetost vrtca v širše okolje.

Dnevni program javne službe izvajamo v vrtcu 6 ur, in sicer od 9.00 do 15.00 ure; poldnevni program javne službe pa 4 ure, od 9.00 do 13.00 ure.

V kolikor imamo v prostorih Vrtca Lavra tudi konfesionalne dejavnosti, so le-te organizirane v soglasju z ustanoviteljico in koncendentom tako, da tistim, ki se ne želijo udeležiti teh dejavnosti, omogoča nemoten prihod in odhod. Prav tako te dejavnosti časovno ne prekinjajo in ne ovirajo programa, ki se izvaja kot javna služba.

Če se kdo od otrok ne želi vključiti v katero izmed dejavnosti, mu je omogočeno, da se gre igrat v (drugo) igralnico, kjer mu je ponujena druga dejavnost. Prav tako upoštevamo starše, če izrazijo željo, da se njihov otrok  ne vključi v te vrste dejavnosti.

Konfesionalne dejavnosti izvajamo v času od 8.00 do 9.00 ter popoldne po 15. uri.

Največkrat se te dejavnosti izvajajo skupaj v osrednjem prostoru oz. v eni izmed igalnic v enoti Tišina, le redko po posameznih igralnicah.