Namenitev dela dohodnine za donacije

28. 05. 2021

Spoštovani!

Otroštvo, polno igre, in okolje, kjer se otrok počuti varnega in sprejetega, kjer mu je lepo …, je temeljno izhodišče za vse življenje. V vrtcu Lavra je to vizija, ki jo oblikujemo in živimo vsak dan znova.

Ob vrtcih v Murski Soboti in na Tišini imamo veliki igrišči. Že dalj časa si prizadevamo, da bi v teh težkih časih otrokom dodatno omogočili čim več aktivnega preživljanja časa zunaj in gibanja na igrišču. S tem namenom želimo postaviti igrali na igriščih obeh enot in urediti okolico.

Zato se na vas obračam s prošnjo, da nam tisti, ki še niste namenili dela dohodnine za neprofitne organizacije v letu 2020, ta del namenite Miklavževemu zavodu Murska Sobota oz. vrtcu Lavra. To lahko storite še do 31. 5. 2021 za del dohodnine (do 1 %) za leto 2020, po tem datumu pa za leto 2021 preko portala e-davki ali pa z izpolnjeno Zahtevo, ki jo prinesite k nam v vrtec ali pa jo oddate na Finančnem uradu.

Rad bi izpostavil, da to za vas ne predstavlja nobenega dodatnega stroška, v vrtcu Lavra tako v Murski Soboti kot tudi na Tišini pa nameravamo s pridobljenimi sredstvi postavili namenska igrala. Sredstva, ki ne bodo namenjena neprofitnim organizacijam, bodo vrnjena v državni proračun.

S skupnimi močmi ustvarimo lepšo in prijetnejše okolje za naše otroke!

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem in vam želim lep in prijeten dan,

Mitja Perš, direktor Miklavževega zavoda Murska Sobota