Priporočila, usklajena in potrjena s strani NIJZ (23. oktober 2020)

23. 10. 2020

VRTCI – delovanje vrtcev času uveljavitve vladnega odloka o zaprtju vrtcev

Pri organiziranju varstva v priporočamo:

  1. Starše opozorite, da v vrtec pripeljejo otroke le v primeru, da zanje res ne morejo zagotoviti varstva drugje.
  2. Otroci in vzgojitelji/vzgojiteljice, pomočniki/pomočnice ter ostali zaposleni, ki bodo v tem času v vrtcu, naj bodo brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa …). Prav tako naj v vrtec ne prihajajo, če živijo z osebo, ki ima simptome oz. znake, ki so pripisljivi bolezni covid-19, ali če živijo z osebo, ki je v izolaciji zaradi bolezni covid-19.
  3. Zaradi trenutne epidemiološke situacije naj bodo otroci združeni v čim manjše skupine (do 6 otrok), ki naj se ves čas bivanja v vrtcu ne mešajo med seboj.
  4. Priporočamo, da vzgojitelji/vzgojiteljice, pomočniki/pomočnice ter ostali zaposleni ves čas uporabljajo zaščitne maske skladno z navodili MDPŠ oz. v skladu z veljavnimi odloki in priporočili.

Svetujemo dosledno upoštevanje:

Navodila za obravnavo primera s sumom na covid-19 so dostopna na: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 v podpoglavju Vzgoja in izobraževanje v šolskem/študijskem letu 2020/2021, Priporočila o ravnanju v povezavi z boleznijo COVID-19.