Events at Enota Tišina

  Ob začetku šolskega leta vas vabimo na prvi roditeljski sestanek. Zberemo se V VRTCU LAVRA NA TIŠINI. Predviden dnevni red: Uvodni pozdrav. Predstavitev osnovnih smernic delovanja in vzgojnega programa za šolsko leto 2021/22. Volitve predstavnikov v svet staršev. Razno (vprašanja, pobude, predlogi) Prosimo, da na roditeljskem sestanku starši upoštevate priporočila za preprečevanje širjenja covida-19 […]

  Ob začetku šolskega leta vas vabimo na prvi roditeljski sestanek. Zberemo se V VRTCU LAVRA NA TIŠINI. Predviden dnevni red: Uvodni pozdrav. Predstavitev osnovnih smernic delovanja in vzgojnega programa za šolsko leto 2021/22. Volitve predstavnikov v svet staršev. Razno (vprašanja, pobude, predlogi) Prosimo, da na roditeljskem sestanku starši upoštevate priporočila za preprečevanje širjenja covida-19 […]