Miklavžev zavod

IME

Miklavžev zavod Murska Sobota

 

SEDEŽ ZAVODA

Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota

telefon: 02 530 04 01, 031 646 100

fax: 02 530 04 04

e-pošta: info[at]vrtec-lavra.si; vrtec.lavra-ms[at]guest.arnes.si

spletna stran: https://www.vrtec-lavra.si/

Facebook: https://www.facebook.com/VrtecLavra

 

Zavod izvaja dejavnosti v sedmih organizacijskih enotah:

  1. VRTEC LAVRA izvaja dejavnost predšolske vzgoje na dveh lokacijah: v Murski Soboti in Tišini.
  2. KUHINJA ANICA izvaja naročanje in prevzemanje živil, pripravo in izdelovanje toplih in hladnih jedil po dnevnih menijih ter razvažanje jedil.
  3. PLESNA ŠOLA izvaja izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju plesne umetnosti.
  4. CENTER NOVA POT izvaja dejavnost psihosocialnega svetovanja in izobraževanja.
  5. MEDGENERACIJSKA AKADEMIJA izvaja formalno in neformalno vseživljenjsko izobraževanje vseh generacij, še posebej odraslih in starejših.
  6. ZALOŽBA izvaja dejavnost založništva in tiskarstva ter razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa.
  7. KNJIGARNA izvaja dejavnost trgovine na drobno s časopisi in revijami ter dejavnost trgovine na drobno v drugih specializiranih prodajalnah.

 

Direktor zavoda: Mitja Perš

telefon: 02 530 04 01

e-pošta: direktor[at]vrtec-lavra.si

 

Računovodkinja: Liljana Horvat

telefon: 02 530 04 00

e-pošta: racunovodstvo[at]vrtec-lavra.si; vrtec.lavra-ms[at]guest.arnes.si

 

OE Vrtec Lavra – strokovna vodja oz. ravnateljica: Jožica Merlak

telefon: 02 530 04 03

e-pošta: jozi.merlak[at]gmail.com

 

OE Kuhinja Anica – vodja kuhinje: Mihaela Čizmazija

telefon: 02 530 04 02

e-pošta: kuhinja[at]vrtec-lavra.si

 

Koledar