Odsotnost otroka iz vrtca

(6. člen Pravilnika o plačilih staršev v Zasebnem vrtcu Lavra, sprejet 24.9.2013)

  • “Za dneve odsotnosti otroka (ne glede na vzrok odsotnosti) se zniža cena programa, ki je staršem določena za plačilo in sicer za višino stroškov neporabljenih živil, v sorazmernem deležu od cene oskrbnine. Tako znižana cena je osnova za plačilo staršev.
  • Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka iz vrtca dva dni pred prvim dnem odsotnosti, najkasneje pa do 8. ure zjutraj na dan odsotnosti. Ob ustrezni najavi s stani staršev, se odbijejo stroški neporabljenih živil za drugi dan odsotnosti. Če starši ne posredujejo odsotnosti, se odbitek za neporabljena živila ne izvrši oz. se izvrši šele naslednji dan od dneva, ko starši najavijo odsotnost otroka.
  • Za čas daljše strnjene odsotnosti otroka zaradi bolezni (15 delovnih dni in več) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi pisne vloge (PDF dokument Priloga 4), starši plačajo 50 % njim določene cene oz. plačilnega razreda. Vloga se vloži čim prej oziroma najkasneje drugi dan po vrnitvi otroka v vrtec. Če se bolniška odsotnost dogodi na prehodu iz enega v drug mesec, se poračun izvede v drugem mesecu. Z uveljavitvijo 50 % znižanja cene programa se ne odbije tudi strošek neporabljenih živil.
  • Za dneve odsotnosti otrok v mesecu juliju in/ali avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo posebno vlogo (PDF dokument Priloga 5a) oddati najkasneje do 23. junija oziroma odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom.
  • Za dneve odsotnosti otrok med šolskim letom, v času šolskih počitnic in praznikov, morajo starši vsaj 5 dni prej najaviti odsotnost oz. prisotnost otroka (PDF dokument Priloga 5b). Za dneve odsotnosti otroka se odbije strošek neporabljenih živil.

V primeru, da starši najavijo prisotnost, nato pa otroka brez obrazložitve ne pripeljejo v vrtec, se obračuna prisotnost otroka.”

Aktualno

januar 2020
PTSČPSN
« Dec   Feb »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31