Teden za življenje


Podrobnosti dogodka

  • Datum:

 

S tem geslom letošnjega tedna za življenje želimo znotraj mednarodnega leta družine poudariti “kulturo skrbi za drugega”, o kateri govori apostolska spodbuda Radost ljubezni (321): “Skrbimo drug za drugega, podpirajmo drug drugega in spodbujajmo se med seboj.”

Kultura skrbi za drugega je gotovo najprej značilna za ožjo družino, kjer starši noč in dan skrbijo za svoje otroke vse od časa nosečnosti dalje pa preko rojstva, otroštva, šolske dobe, vse do odraslosti in zakonci skrbijo drug za drugega tudi v bolezni in v starosti, v pešanju življenjskih moči.

Obenem pa je kultura skrbi za drugega širša resničnost, odpira se navzven, gre preko generacij, razteza se v širšo družbo in jo blagodejno oblikuje v duhu svetovne človeške družine, svetovnega bratstva.

Na fotografiji, ki smo jo izbrali za plakat, sta prababica in njena pravnukinja. Deklica je prinesla svoji prababici šopek rož. Obličje prababice razodeva žlahtno skrb, ki jo je vse od mladosti živela za svoje domače in s katero jih še vedno v molitvi spremlja na njihovih življenjskih poteh. Tako se srečujeta otroško veselje in preizkušena življenjska vedrina.

Res so taka srečanja v času, ki ga zaznamuje epidemija covida-19, težja zaradi mnogih potrebnih zaščitnih ukrepov. Čeprav moramo v današnjem času z zaščitno masko in razdaljo varovati sebe in druge in omejevati mnoge stike, se tudi tako učimo skrbi za drugega. Učimo se iznajdljivosti v iskanju novih poti, da drugega dosežemo, mu izkažemo pozornost, mu pomagamo.

Predvsem pa so preizkušnje, ki jih živimo in jih doživljamo v skrbi za drugega, klic, da bi odkrivali resnični Vir veselja do življenja, ki ne presahne.

“Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo” (1 Jn 4,16), je ta Vir opisal apostol Janez. Ta Vir, Božja ljubezen, nam omogoča potrpežljivost in vztrajnost v dobrem, da skrb za drugega ne postane breme in muka, ampak je ta skrb vedno znova sveža, vedno znova (spet) ljubeča. Tako postaja skrb za drugega blagoslov in sreča tudi za nas. “Mi vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, ker brate ljubimo” (1Jn 3,14).

Naj bo teden za življenje za spodbudo za več življenja med nami.

(Vir: Gibanje za življenje)

Koledar