Sprejem otroka med letom ali premestitev v drugo enoto

Iz Pravilnika o plačilih staršev v Vrtcu Lavra, sprejetega 31. 1. 2020:

Sprejem med letom

Otrok je lahko sprejet v vrtec tudi med šolskim letom. Vse kandidate razvrstimo na podlagi kriterijev pravilnika v evidenco prioritetnega vrstnega reda za medletni sprejem otrok. Sprejem je odvisen od prostih mest. Nesprejeti otroci so v evidenci; v primeru, da se kakšno mesto sprosti, ga ponudimo staršem. Ravnateljica vrtca vse vpisane otroke sprejema po kronološkem vrstnem redu, če ni bilo komisije za sprejem.

Premestitev otroka v drugo enoto

Otroci, ki so že sprejeti v vrtec, se lahko na željo staršev premestijo v drugo enoto. Starši oddajo pisno Vlogo za premestitev (Priloga št. 2) do 31. marca tekočega koledarskega leta za naslednje šolsko leto.

Za premestitev lahko zaprosijo tudi med šolskim letom, a je ugoditev možna samo v primeru prostega mesta.

Do konca meseca maja komisija za sprejem otrok odloči o sprejetju in premestitvi otrok za novo šolsko leto, lahko pa tudi med šolskim letom.

Koledar