Cilji

 • Formativno spremljanje vsakega otroka (opazovanje otroka ter spremljanje in dokumentiranje otrokovega razvoja in napredka);
 • vzgoja za splošne človeške vrednote;
 • razvijanje zdravih življenjskih in higienskih navad;
 • posebna skrb za gibalni razvoj na vseh področjih (gibanje v naravi, gibalne igre, redna telovadba);
 • prepoznavanje čustev pri sebi in pri drugih;
 • gojenje drže občudovanja in hvaležnosti;
 • razvijanje empatije in zdravih socialnih odnosov;
 • ustvarjanje sproščenega okolja in vzgoja za vesel pogled na svet;
 • oblikovanje kvalitetnih odnosov do vsega ustvarjenega;
 • ekološka vzgoja;
 • spoznavanje širšega okolja;
 • razvijanje divergentnega mišljenja (NTC-učenje);
 • spremljanje in podpora družinam (leto družine);
 • praznovanje 30 let samostojne Slovenije (nacionalna pripadnost, zavedanje korenin).

Koledar