Zdravje v vrtcu 2021/22

POROČILO O PROGRAMU “ZDRAVJE V VRTCU”

Tudi Vrtec Lavra (v Murski Soboti in enoti Tišina) je v šolskem letu 2021/22 sodeloval v nacionalnem programu NIJZ v projektu Zdravje v vrtcu. Z izvedbo programa želimo poudariti kot pomembno vrednoto zdravje otrok in ustvariti pogoje za njihovo dobro počutje. Menimo, da je ozaveščanje otrok o zdravem in varnem načinu življenja pomembno že v predšolskem obdobju. V skladu s tem se oblikuje tudi zdravo in varno okolje za otroka. Izvajali smo dodatne dejavnosti, s katerimi smo obogatili življenje in delo v vrtcu.

 

 

IZVEDBA PROGRAMA V NAŠEM VRTCU V ŠOLSKEM LETU 2021/22

V našem vrtcu so v programu sodelovali trije oddelki, in sicer dva oddelka v Murski Soboti (Ovčke in Medvedki) in en v enoti Tišina (Oblak) vsak po svojih zmožnostih in s prilagoditvami glede na starost otrok. Aktivnosti v okviru projekta so potekale usmerjeno vse šolsko leto. Izvedba aktivnosti je bila povezana z različno knjižno literaturo, didaktičnimi materiali, igrami (igra vlog, prstne igre) in obiski zunanjih sodelavcev.

 

Sodelovali so:

 • otroci,
 • starši,
 • osebje vrtca,
 • zunanji sodelavci.

 

Aktivnosti po področjih

Osebna higiena:

 • samostojnost pri osebni higieni,
 • zavedanje pomena osebne higiene,
 • izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje pojava ali širjenja nalezljivih bolezni,
 • vsakodnevna skrb za osebno higieno in urejenost ter pogovori o tem,
 • seznanitev o koži (umivanje, primerjava kože otroka in odraslega (z božanjem)),
 • seznanitev z različnimi pripomočki za higieno rok,
 • spodbujanje otrok k pogostemu umivanju rok (posebej pred in po obrokih),
 • učenje prstnih iger,
 • ogled lutkovnega filma ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE.

Zdrava prehrana:

 • prehrana otrok je uravnotežena, pestra in varna, skladna z normativi oziroma priporočili (v jedilnik so bile vključene slovenske regionalne domače jedi),
 • izvedba Slovenskega tradicionalnega zajtrka,
 • priprava sadnega krožnika (vsakodnevno, ob praznovanju rojstnih dni),
 • spoznavanje prehranske piramide (ogled, pogovor),
 • navajanje otrok na raznoliko in zdravo hrano,
 • pitje vode, čaja,
 • navajanje na kulturo prehranjevanja pri obrokih,
 • navajanje na nove okuse,
 • izdelovanje masla.

Varnost v prometu, na igrišču:

 • zagotavljanje varnega in zdravega okolja (varnost igral, varno igrišče),
 • utrjevanje znanja o prometu, prometni varnosti, vozilih, prometnih znakih …
 • ogled prometa v neposredni bližini vrtca,
 • opazovanje prometa v krožišču,
 • utrjevanje znanja o varnem prihodu v vrtec in odhodu iz njega (pripet pas, neuživanje hrane med vožnjo …),
 • izvedba kolesarjenja v tednu evropskega dneva mobilnosti (na parkirišču).

Gibalne aktivnosti:

 • jutranje razgibavanje in telovadba,
 • vsakodnevne gibalne aktivnosti na prostem in v igralnici,
 • oblike gibanja v povezavi z letnimi časi,
 • igre na snegu, sprehod po dežju, skakanje po lužah,
 • prosta igra otrok na zunanjih površinah,
 • gibalne urice na prostem – zunanje igrišče, okolica vrtca, sprehodi v gozd in na travnik, do jezera, potoka (raziskovanje z raziskovalnimi posodami, lupo, potešitev radovednosti in raziskovalne vneme …),
 • izvajanje gibalno-športnega programa Mali sonček (pohodi, poligoni, igre z žogo, vožnja s poganjalci, kolesi, skiroji),
 • izvajanje gibalnih iger (Lisica, kaj ješ, Mačka in miš, štafetne igre …),
 • razvijanje otrokovih gibalnih spretnosti: hoja, hoja s hoduljami, tek, plezanje, plazenje, poskoki, meti, visenje itd.,
 • organizacija daljših izletov in pohodov.

Narava in varovanje okolja:

 • urejanje okolice vrtca (grabljenje listja, pletje),
 • urejanje sadnega, zelenjavnega in zeliščnega vrta (priprava za sejanje in sajenje, presajanje plodovk (paradižnika), opazovanje rasti jagodičevja, zalivanje),
 • sortiranje različnih odpadkov,
 • organiziranje čistilne akcije z babicami in dedki (na vrtčevskem igrišču),
 • spodbujanje k čistilni akciji v domačem kraju otrok (sodelovanje družin).

Zobozdravstvena preventiva:

 • seznanitev s poklicem zobozdravnika,
 • obisk zobnih asistentk (s pomočjo lutk so učile pravilno zobno higieno),
 • utrjevanje pravilnega umivanja zob,
 • izdelava plakata o zdravi prehrani,
 • ogled filma O PRAVILNEM UMIVANJU ZOB,
 • spodbujanje k grizenju trde hrane in opustitvi dude.

  Murska Sobota, 26. 7. 2022

  Zapisala: Jožica Bagari

   

  Koledar