Nova igrala za spodbuditev telesnega in duševnega zdravja v vrtcu Lavra

25. 10. 2021

V vrtcu Lavra v Murski Soboti smo 22. oktobra 2021 slavnostno predali v uporabo novo večnamensko igralo, namenjeno vsem starostnim skupinam otrok. To poleg ostalih igral na vrtčevskem igrišču ponuja dodatno zabavo in spodbuja razvijanje motoričnih spretnosti otrok. Otroci so se dolgo pričakovanega igrala zelo razveselili.

Podobno novo igralo smo postavili tudi na igrišču vrtca Lavra v enoti Tišini.

“Za otroke so zunanja igrala odličen način, kako jih igrivo spodbujamo h gibanju in aktivnemu preživljanju prostega časa. Zunanja igrala in njihova uporaba so učinkovita pri razvijanju gibalnih spretnosti in sposobnosti, kot so moč, koordinacija, ravnotežje, hitrost in gibljivost, k zdravju in dobremu počutju otroka pa pripomorejo na igriv, ustvarjalen ter varen način,” je ob odprtju povedal direktor Miklavževega zavoda Murska Sobota Mitja Perš.

S tem v vrtcu Lavra želimo še dodatno poskrbeti za duševno in telesno zdravje otrok in se tako približati enemu izmed ciljev vrtca, da otroci čim več časa preživijo v naravi in se ob tem tudi gibalno učijo.

Na osnovi izobraževanj v preteklem šolskem letu sledimo najsodobnejšim odkritjem nevrološke znanosti in v vzgojno delo vnašamo gibalno učenje po metodah dr. Ranka Rajovića. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje in bogati Kurikulum za vrtce. V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok.

Igrala v obeh enotah smo postavili ob pomoči donatorjev in smo se jim ob priložnosti otvoritve tudi zahvalili. Otroci so pripravili kratek nastop in zapeli nekaj pesmi, kaplan Aljaž Baša pa je igralo blagoslovil.

Otvoritve so se udeležili predstavniki občin in organizacij ter otrokom in strokovnim delavkam zaželeli veliko veselih uric na novih igralih. Otroci so z direktorjem Miklavževega zavoda Murska Sobota slavnostno prerezali trak in preskusili njihovo vzdržljivost.

“Mestna občina Murska Sobota odlično sodeluje z vrtci v Murski Soboti in ob priložnostih, kakršna je ta, ko lahko dodatno otrokom ponudimo možnosti za nadaljnji gibalni razvoj in vrtcu Lavra pri uresničitvi njihove želje po postavitvi novih igral, se radi odzovemo takšnemu vabilu. Želimo si, da bi otroci čim več časa preživeli zunaj in pri tem še dodatno razvijali svoje gibalne sposobnosti ter se igrali in na koncu zabavali,” je povedala mag. Darja Kadiš, višja svetovalka za predšolsko vzgojo, šolstvo, mladino in raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.

Zahvala ob otvoritvi gre torej čisto vsem, ki so dodali svoj kamenček k mozaiku današnje podobe zunanjega igrišča vrtca Lavra v Murski Soboti in Tišini in kakorkoli pomagali, da smo s skupnimi močmi prispeli do izjemnega cilja.