Vpis otrok za šolsko leto 2022/23

Vrtec Lavra je katoliški vrtec s koncesijo in deluje na dveh lokacijah:

  • trideset let v Mestni občini Murska Sobota in
  • trinajst let v občini Tišina.

Je sodoben vrtec z urejeno okolico, ki nudi otrokom obilo sproščene in vesele igre na velikem otroškem igrišču s številnimi igrali.

Strokovni delavci Vrtca Lavra si vseskozi prizadevamo skupaj z otroki ustvarjati družinsko ozračje, kjer lahko spoznavajo in okušajo temeljne vrednote življenja. Otroci preko igre, plesa, petja, sprehodov, izletov in drugih obogatitvenih dejavnosti celostno rastejo.

Pri vzgoji se poslužujemo znanj in predvsem zgleda velikega vzgojitelja Janeza Boska, ki je poudarjal, da skupaj z otroki ustvarjamo družinsko ozračje. Naše temeljne vrednote so zato varnost, sprejetost, dobrota, vera, razum, družina, predvsem pa, da vsak začuti, da je sprejet in ljubljen, dragocen in edinstven.

Življenje v vrtcu poteka v starostno kombiniranih oddelkih (1–6 let), ki otrokom omogočajo, da živijo skupaj starejši in mlajši ter bratje in sestre v isti skupini. Starejši otroci ob tem razvijajo čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši otroci pa ob njih prejemajo več spodbud za osebni razvoj.

Delamo po programu Kurikuluma za vrtce z dodatnimi obogatitvenimi dejavnostmi: glasbene in plesne urice, bralna značka, popoldanske dejavnosti za bodoče šolarje (folklora, zgodnje učenje tujega jezika, telovadba, razvijanje matematičnih predstav, predopismenjevanje), pravljične urice, športni program “Mali sonček”, lutkovne in dramske predstave vzgojiteljic, lutkovni abonma, obisk knjižnice in drugih kulturnih ustanov, letovanje, tečaj drsanja in rolanja, vključevanje v razne projekte in prireditve in še marsikaj.

Kot katoliški vrtec otrokom in njihovim družinam nudimo kvalitetne verske vsebine in dogodke.

Tudi v tem šolskem letu vse dejavnosti prilagajamo trenutni situaciji in ukrepom za preprečevanje širjenja covida-19.

Vpis otrok za šolsko leto 2021/22 je mogoč na podlagi prijav do 8. aprila 2022, v primeru prostih mest pa vse leto. Vpisnico lahko najdete na spletni strani in v obeh enotah vrtca. Več informacij dobite na telefonu 02 530 04 01 ali 031 646 100 in na spletni strani vrtec-lavra.si.

Staršem ob vpisu nudimo individualno obravnavo in možnost ogleda vrtca med 7. marcem in 8. aprilom 2022 po predhodnem dogovoru!

O vpisnem postopku lahko več preberete tukaj.

Publikacijo Vrtca Lavra najdete tukaj.

Koledar