Največji krščanski praznik …. Premagana je smrt in premagan je greh!

ALELUJA!

Naj nam v doživljanju velikonočnega veselja pomaga kateheza z naslovom: JEZUS VSTANE OD MRTVIH.